B                                                                                  
                   
        NOU !!!
    ________________________________________________________________________
   EXAMEN DE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016    Clasa a VIII -a
    Probele de examen:
     Luni ,     27.06.2016      LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ , între 9.00 -11.00
    Miercuri, 29.06.2016      MATEMATICĂ                              
, între 9.00 -11.00

    Elevii se vor prezenta începând cu ora 8.00 .
    Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8.30 . Este necesară prezentarea CĂRŢII DE IDENTITATE sau CERTIFICAT DE NAŞTERE, CARNET DE ELEV.

    
1 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor - până la ora 16.00
    
1 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor - 16.00 - 20.00
    
5 iulie 2016 Afişarea rezultatelor finale
    ________________________________________________________________________


          Pe 10 octombrie 2015 , cu ocazia Seminarului Național organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, având ca temă educația pentru mediu  Școlii noastre i-a fost decernat (prin coordonatorul Programului EcoȘcoala - Prof. geografie Bîzdoacă Ioana ) Trofeul și Steagul Verde ca o recunoaștere  a activităților desfășurate ăn domeniul educației pentru mediul înconjurător.

S 
D    
         F

    R.O.F.U.I.P. (
Regulament de organizare și funcționare  a unităților de
                               învățământ preuniversitar )   
    Regulament de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale Nr.197

   NOU !!!!     BURSELE PE SEMESTRUL AL II -LEA sunt acordate pentru anul scolar 2015-2016 în baza rezultatelor obținute în semestrul I.
  
ATENȚIE, DATA LIMITA DE DEPUNERE A CERERILOR - VINERI , 26.02.2016
                  Pentru clasa a V-a se acordă  bursă de performanță , bursă socială (orfan) și bursă de merit (media semestrului I peste 8,50 și media 10 la purtare).
   - Documente -
    Criterii de acordare a burselor și actele necesare la dosar
    Cerere bursă socială
    Cerere bursă de performanță
    Cerere bursă de merit
    Cerere bursă de studiu
    Concursuri naționale școlare finanțate de către MECS 2014-2015
    Concursuri școlare fără finanțare MECS 2014 2015
    Concursuri nationale fara finantare MECS-2014-2015
          Ordin 5002
   
CAEN OMECS 26362 10.02.2015 
  

                                         

  _________________________________________________________________________
        

AFTER SCHOOL

After School [116 KB] - pentru relații suplimentare apelați compartimentul Secretariat


DOCUMENTE

Ordinul privind aprobarea metodologiei programului "Şcoală după şcoală"

Anexa acord parteneriat şcoală-părinţi secundar inferior

Anexa contract parteneriat şcoală-părinţi primar

Metodologia programului "Şcoală dupa şcoală"
Sponsori ai Şcolii GIMNAZIALE Nr. 197

dr.oetker urc

Arhivă Documente

Arhiva culturală preuniversitară a municipiului Bucuresti [1,9 MB]

Broşura M.E.C.T.S. "În educaţie tu faci legea de nota 10 (zece)" [2,13 MB]