NOU !!!!

FIŞĂ DE ACTIVITĂŢI

DERULATE ÎN PERIOADA 22-IUNIE-30 IUNIE 2015

ÎN CADRUL EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015       

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

 

1) Zilele de susţinere a probelor scrise:

                     LUNI, 22 iunie 2015Limba şi literatura română

                     MIERCURI, 24 iunie 2015Matematică


2) În fiecare zi în care  se suţin probele scrise:

     08.00-08.30

-          candidaţii se vor prezenta la centrul de examen, având asupra lor un document de identitate (CI/Paşaport/Carnet de elev- cu poză, vizat pe anul şcolar în curs);

-          Elevii vor depune la sala de depozitare toate materialele şi obiectele, aparatură  de telefonie sau electronică, tot ce poate conduce la fraudă sau tentativă de fraudă, conform prevederilor metodologiei de examen.

     

       08.30-09.00

-          în sălile de examen, elevii vor fi legitimaţi, se va consemna prezenţa acestora şi asistenţii vor proceda la prelucrarea art. 17 din OMECTS 4801/2010  şi art.  8 din OMEN 4431/2014 privind desfăşurarea probelor scrise, cu semnarea procesului verbal de către candidați

 

      09.00

-          debutul probei scrise; după desigilarea plicului cu subiectele corepsunzătoare probei, niciun elev nu mai are voie să părăsească sala de examen sau să intre în sala de examen.

 

         09.00-11.00 – desfăşurarea probei de examen;

 

       Cel târziu ora 11.00, dar nu mai devreme de 1 oră de la debutul probei

-          predarea de către candidaţi a lucrărilor scrise, cu numerotarea paginilor lucrării şi consemnarea în  procesul verbal a numărului de pagini, sub semnătura candidatului;

-          elevii au voie să păstreze subiectul de examen.

                   

 3) Vineri, 26 iunie 2015

         cel târziu orele 16.00, la sediul centrului de examen vor fi afişate rezultatele iniţiale;

         ● între orele 16.00-20.00 se depun eventualele contestaţii, prin cerere scrisă completată şi semnată de către candidat şi de părinte/reprezentant legal (legitimat).

 

 4) Marţi, 30 iunie 2015, cel târziu ora 16.00, la sediul centrului de examen se vor  afişa rezultatele finale.

                                                                    

                   ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  2015/2016
    
 

     Brosura ISMB - Admiterea in invatamantul liceal si    invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, anul scolar 2015-2016

  
      Procedura ISMB nr. 8771/28.04.2015 privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna din cadrul admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul 2015-2016Puteți accesa prin itermediul link-ului de mai jos subiecte pentru Evaluare Națională 2015                   www.subiecte2015.edu.ro    -click aici                                                                         

    ________________________________________________________________________
    NOU!!!!

     Modele subiecte și baremele de evaluare - Evaluare Națională 2015  Clasa a VIII-a

     Specializările în licee ordonate după ultima medie  - Admiterea 2014
     Accesați următorul link  http://admitere.edu.ro/2014/staticRepI/j/  -click aici